Úpravy a realizace zahrad

Zahradnictví Kuřim nabízí kompletní služby v oblasti úprav, renovací, rekonstrukcí a realizací sadovnických úprav.

Úpravy již založených zahrad, nebo přestárlých sadovnických úprav, které již neplní své funkce a vyžadují renovaci. Zahradní architekt navštíví danou lokalitu, zhodnotí její stav a požadavky investora. Podle vzájemné dohody buď zpracuje návrh řešení, nebo přímo ve spolupráci s realizačním týmem úpravu změní tak, aby byla opět krásná plnila svůj účel.

Realizace zahrad provádíme podle dodané dokumentace, nebo přímo „na klíč“. Realizace na klíč zahrnuje kompletní dodávku sadovnické úpravy. Tedy návrh od zahradního architekta, realizaci samotné úpravy a předání hotové úpravy investorovi.